2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

06-08-2018 14:10

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 8 Ocak 2018 tarihinde kamuoyuna ilan edilen 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi 26 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile kamuoyuna ilan edilmiştir.

Desteklenmesine karar verilen projeler için başvuru sahiplerinin, işbu ilan tarihinden (27.07.2018) itibaren 15 iş günü içerisinde (17/08/2018) başvuru formu ve ekleri, başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile Mali Kimlik Formlarını* Ajansa sunmaları gerekmektedir. Başvuru belgelerinin matbu hallerinin teslimi hususunda başvuru sahiplerine ayrıca yazılı bildirim yapılmakla beraber 15 iş günü süre işbu ilan tarihi itibariyle başlamaktadır. Sözleşme imzalanmadan önce Ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir.

KAYS üzerinden yapılan çevrimiçi başvurularla uyumlu başvuru evraklarının Ajansa sunulmasını takiben en geç 5 iş günü içerisinde başvuru sahibi yazılı olarak sözleşmeye imzalamaya davet edilecektir. Yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç 10 iş günü içerisinde sözleşme evraklarıyla birlikte Ajansa müracaat edip sözleşme imzalanmalıdır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin bölgemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NOT: 

  • 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı 1 Ağustos Çarşamba günü 2018 saat 10:30’da Ajans Zonguldak Merkez hizmet binasında yapılmıştır.

Toplantıda Program Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilen sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Toplantıda İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi tarafından gerçekleştirilen sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Eş finansman için proje özel hesabı dışında bir hesap kullanmayı tercih eden başvuru sahiplerinin söz konusu hesap için de ikinci Mali Kimlik Formunu doldurmaları ve ilgili bankaya onaylattırmaları gerekmektedir.

Önceki Sayfa