2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan

13-01-2018 09:44

T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ve 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir;

 • Altyapı Projeleri,
 • Doğa, Tarih, Kültür, Kamp-Karavan, Sağlık, İnanç, Spor, Yayla vb Alternatif Turizm Faaliyetleri,
 • Turizme Yönelik Çevre Düzenlemesi, Restorasyon ve Peyzaj Çalışmaları,
 • Kültür, Sanat Faaliyetleri
 • Dezavantajlı Gruplara Yönelik Altyapı Düzenleme Çalışmaları,
 • Katılımcılığı Geliştiren Kent Konseyleri ve Toplum Merkezleri Gibi Altyapıların Güçlendirilmesi Çalışmaları,
 • Markalaşma, Marka Kent,
 • Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal İçerme,
 • Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Toplumsal Hayata Katılımı,
 • Meslek Edindirici Eğitim ve Kurs Faaliyetleri,
 • Ara Eleman Yetiştirmeye Yönelik Eğitim Faaliyetleri,
 • Eğitimde Çağdaş Teknik ve Yöntemler,
 • İşsizlikle Mücadele Çalışmaları,
 • Sosyal Girişimcilik,
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında Çalışmalar,
 • Sosyal Hizmetler,
 • Sosyal Kalkınma,
 • Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sportif Faaliyetler,
 • Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Eğitim Faaliyetleri,

 

Ayrıca adayların,

 • Proje döngüsü yönetimi ve uygulamaları,
 • İdari, mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi,
 • Kalkınma Ajansları mali destekleri ve proje uygulama usulleri,
 • Diğer destek programları kapsamında proje uygulaması ve yönetimi,
 • Finansal analiz ve mali tabloların yorumlanması,
 • Bölgesel yatırım imkânları ve süreçleri, bölgesel programlar,
 • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi,

 

konuları ile ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin Kalkınma Ajansları Proje Yönetim Sistemi (KAYS) Proje ve Faaliyet Destekleme Modülü üzerinden KAYS’a “Bağımsız Değerlendirici” rolü ile kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alması gerekmektedir. Ardından tüm Kalkınma Ajanslarına açık olacak özgeçmiş bilgileri sisteme girilmelidir. Son aşama olarak Bağımsız Değerlendirici Alım İlanı açık olan (aktif olan) Ajanslara yine sistem üzerinden başvuru yapmak gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler bölge dışından seçilecek olup, değerlendiricilerin, teslim edilen projelerin hazırlık aşamalarında görev almamış ve uygulama aşamalarında görev almayacak olan kişiler olması gerekmektedir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulur, uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı doldurup imzalayacaklardır.

Ayrıca, Bağımsız Değerlendiriciler ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının (AGİ hariç) yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından tespit edilen ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücret ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ ADAYLARI

ÜCRETLENDİRME

DEĞERLENDİRME ÜCRETİ TAVANI

DİĞER

Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler ve "Döner sermaye işletmesi olmayan" Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Değerlendirilen Proje Başına:

En fazla, aylık Asgari Ücret Net Tutarının (Asgari Geçim İndirimi tutarı hariç) %25’ine kadar ödeme yapılabilir.

Şehir dışından gelenler için, başvuru formunda beyan edilen, ev adresinden Ajansa bir adet geliş ve yine Ajans'tan, başvuru formunda beyan edilen, ev adresine bir adet gidiş için tüm ulaşım giderleri (Bilet/ Biniş kartı/Fiş/Fatura vb. ibraz edilmediği takdirde ise mutat vasıta rayiç bedeli kadar ödeme yapılır).

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermayehesabına proje başına: En fazla aylık Asgari Ücret Net Tutarının (Asgari Geçim İndirimi tutarı hariç) %25’ine kadar ödeme yapılabilir.

Kamu Personeli Olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Ücreti Almayan Diğer Bağımsız Değerlendiriciler

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları

 

08.01.2017 tarihi itibarıyla “KAYS BD Alım İlanı”nı aktif hale getirmiş bulunmaktayız. Başvurular için son tarih 05.03.2018 saat 23:59’dur.

KAYS Bağımsız Değerlendirici Kayıt İşlemleri Bağlantılarına ulaşmak için aşağıdaki sekmeleri tıklayınız.

Daha fazla bilgi için:                                                                                                           

e-posta              : pyb@bakka.gov.tr        

Tel                     : 0372 257 74 70

kaynak : http://www.bakka.gov.tr/site/haber/1029/2018-yili-proje-teklif-cagrisi-kapsaminda-bagimsiz-degerlendirici-gorevlendirilmesine-iliskin-ilan

Önceki Sayfa