Zonguldak İlinde Alternatif Turizm ve Köy Hayatı Deneyim Konsepti Araştırma Çalışması

15-10-2018 08:39

Zonguldak’ta alternatif turizm ve köy hayatı deneyim konsepti oluşturmak için hazırlanan  raporun amacı lokomotif noktasal projelerle, Zonguldak ilinin çeşitli bölgelerinde dengeli bir kırsal kalkınmayı gerçekleştirmektir. Bu kapsamda rapor dahilinde 3 adet pilot / lokomotif proje önerilmiştir.
İlk proje köy hayatının özendirilmesi ve köylerin yeniden yaşanılan ve üretim yapılan yerler haline dönüştürülmesi amacıyla hazırlanmıştır. Zonguldak ilindeki köylerin ortak problemleri araştırılmış, bölgede yaşanmaya devam etmekte olan göçün tersine çevrilebilmesi için uygulanabilecek stratejiler incelenmiştir. Bu bağlamda Gökçebey, Devrek ve Yenice üçgeninde bulunan araziler incelenmiş ve lokomotif projenin lokasyonu, içeriği, yatırım modeli için öneriler geliştirilmiştir.
İkinci proje alternatif turizm projesi kapsamında Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan bölgede mevcut potansiyel araştırılmış ve Dereköy’de bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün mülk sahibi olduğu ve yıllardır kullanılmayan yaklaşık 4.000 m2 büyüklüğündeki yapı bu potansiyeller ışığında yeniden işlevlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda en doğru programlamanın ve yatırım modelinin geliştirilmesi için bir ön çalışma yapılmış ve yol haritası belirlenmiştir.
Üçüncü proje olarak il sınırları içinde bulunan Çaycuma ilçesindeki iyi tarım ve organik tarım odaklı bir üretim çiftliği kurgulanmıştır. Bu çiftliğin yalnızca üretim amaçlı değil çiftlik turizmi konusunda da geliştirilmesi düşünülmektedir.

Dünya genelinde ve Türkiye’de, her ne kadar öncelikli gelişmeler hizmet ve sanayi sektörlerinde yaşansa da tarım ve hayvancılık konularında da önemli çalışmalar yapılmakta ve her geçen yıl bu konuda ki çalışmalar daha ileri seviyelerde yapılmaktadır. Özellikle kent hayatıyla ilgili geçim sıkıntısı, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve psikolojik olarak yıpratıcı olması sebepleriyle kentli nüfusun eğitimli kısmı tekrar kırsala dönme fikrini düşünmeye başlamıştır. Ancak kırsalın altyapı, konfor ve hizmet eksikliği nedeniyle bu fikirlerin hayata geçirilmesi konusunda zorluk çekilmektedir.
Zonguldak ili, kültür, doğal güzellikler ve toprak verimliliği açısından potansiyeli çok yüksek bir ilimizdir. Bu potansiyelin kırsal kısımlarda hayata geçirilecek projelerle değerlendirilmesi, kısmi olarak başlayacak eğitim, altyapı, kamu hizmetleri, ulaşım ve konfor konularındaki gelişimlerin bu örnekler üzerinden geliştirilerek tüm kırsala yayılmasına olanak sağlayacaktır.
Bu projelerin planlanmasında öncelikli olarak işlevlere yönelik uygulaması en hızlı ve uygulamanın tatmin edici sonuçlara ulaşmasının ve geri dönüşlerinin en etkili olabileceği lokasyonlar tercih edilmiştir.
Zonguldak ilinde alternatif turizm ve köy hayatı deneyim konsepti araştırma çalışması sonucunda daha önce Turizm, Ulaşım, Tarım, Hayvancılık, Ekonomik modeller üzerine yapılmış çalışmalar, dünyadan ve Türkiye’den örnekler, Zonguldak İlinde yapılan Saha Çalışmaları ve data analizleri sonucu Butik Köy, Köy Yaşamı Deneyimi Projesi, Dereköy Sağlık Turizmi eksenli kırsal işletme ve Organik Tarım ve Hayvancılık üretimini yurtdışında ve yurtiçinde Zonguldak ilini temsil edecek bir markayla yapacak Çiftlik Projesi planlanmıştır.
Bu planlamaların yatay süreçleri incelenerek Koordinasyon birimi ve Komisyon bazlı, mevzuata yönelik güncellemeler öngören, hibe, teşvik ve finansal altyapıyı şekillendirecek bir yapı önerilmiştir.
Bu raporun devamı olarak öngörülen bu proje ve uygulama önerilerinin eylem planları çerçevesinde ilerletilmesi ve sonuca ulaştırılması beklenmektedir.

Araştırma Raporuna aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir:

http://bakkakutuphane.org/dokuman/zonguldak-ilinde-alternatif-turizm-ve-koy-hayati-deneyim-konsepti-arastirma-calismasi/402

 

Önceki Sayfa