Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi

2011 yılı Eylül ayı itibarıyla Çaycuma OSB büyüklüğü, parsel ve istihdam bilgileri ile firma sayıları yukarıdaki gibidir.

 

OSB’de çok farklı sektörler bir arada bulunmaktadır; giyim eşyalarının imalatı ile mobilya imalatı sektörleri öne çıkan sektörler konumundadır.

 

OSB, karayolu ile Ankara'ya 240 km, İstanbul'a 380 km mesafede bulunmaktadır.  Bölgedeki tek havalanı olan Zonguldak Saltukova Havaalanına 12 km uzaklıktadır; en yakın demiryolu istasyonuna uzaklığı ise 3 km’dir.  Zonguldak ve Bartın Limanlarına 40-45 km’lik eşit mesafesi olan OSB, Ereğli Limanı’na 85 km uzaklıktadır . Türkiye'nin mega projelerinden Filyos Vadisi Projesi kapsamında yapılacak olan Filyos Limanı’na ise 22 km mesafede bulunmaktadır.

 

Bakanlar kurulunun 2011/1808 sayılı kararı gereği 3. Bölgede yer alan Çaycuma OSB’sindeki parseller, gerçek veya tüzel kişilere en az 10 kişi çalıştırma koşulu ile kısmen bedelsiz tahsis edilmekte olup %90 bedelsiz, bedel alınmak suretiyle 12 Nisan 2011 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştır.

 

Bakanlar Kurulu’nun 2009/15199 kararı ile 16 Temmuz 2009 tarih ve 2729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’’ gereği, ZONGULDAK ili  3.Bölge Bölgesel Teşvik kapsamına alınmıştır. 3.Bölge Bölgesel Teşvik kapsamında yatırımcılar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi teşviklerden yararlanma hakkına sahiptir.

 

OSB’de tahsis edilecek arsanın toplam bedeli üzerinden %90'ı bedelsiz, ’luk kısmı bedelli olarak arsa tahsis işlemi gerçekleştirilmektedir. Yatırımcı, OSB'de yapacağı yatırım ile ilgili, tahsis edilen parsele en az %30 ve en fazla %50 oranında kapalı alan yapılabileceğinden AVAN projeleri arsa tahsis tarihinden itibaren üç ay içerisinde bölge müdürlüğüne vermek zorundadır. Bölge müdürlüğü tarafından Avan Projeleri onaylandıktan sonra yatırımcı fabrika inşaatına başlayabilmektedir. 

 

Yatırımcı altı ay içerisinde, öncelikle ÇED raporunu ilgili kurumlardan almalıdır. Akabinde de diğer tüm inşaat tatbikat projelerini OSB Bölge Müdürlüğüne getirerek, yapı ruhsatı tanzim edilecektir. Yapı ruhsatı ve inşaat tamamlandıktan sonra da yapı kullanma izni belgesi OSB Müdürlüğümüzce verilecektir.

 

Yatırımcı, arsa tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapı ruhsatının alınması, yapı ruhsatı tarihinden itibaren de iki yıl içerisinde üretime geçmek zorundadır. İki yıl içerisinde üretime geçilmemesi halinde yatırımcıya tahsis edilen sanayi parseli Yönetim Kurulunca iptal edilecektir.

Önceki Sayfa