ÇED Raporu,İş Yeri Açma ve Çalışma

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun Alınması

ÇED Raporu süreci şemasını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

İlgili Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Süre (gün): 38

Maliyet

Format Bedeli:

EK I Liste için 400 YTL
EK II Liste için 800 YTL

ÇED raporu veya Proje Tanıtım dosyası hazırlama maliyeti : Yatırımın türüne göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firma ile yatırımcı arasında belirlenen bir tutardır.

İstenen Belgeler

  • EK I Liste ;
  • Proje tanıtım dosyası
  • ÇED raporu
  • Taahhütname,
  • Noter onaylı imza sirküleri
  • EK II Liste ;
  • Proje Tanıtım dosyası
  • Taahhütname,
  • Noter onaylı imza sirküleri

Açıklamalar

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreye yapabileceği tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek artık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur.

ÇED Yönetmeliğine göre, ÇED Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre iki gruba ayrılmıştır:

Birinci grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça 'ÇED Gerekli'dir kararı verilen bir proje için özel bir formata göre hazırlanacak ÇED Raporu yer alır. Bakanlık ÇED raporunu 30 gün içinde vermektedir.

İkinci grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, proje sahibi, bir dilekçe ekinde EK-3'e göre hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım dosyası ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar. Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek-IV de yer alan kriterler çerçevesinde toplam 25 işgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister. Bu süreç sonucunda ÇED Gerekli' veya 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verilir. ÇED gerekli değildir kararı alınan faaliyetler için 5 iş günü askıda ilan ve halkın bilgilendirilmesi yapılır ve 5 yıl içinde yatırıma başlanmalıdır.

Önceki Sayfa