Gıda, Tarım ve Hayvancılık Yatırımları

Zonguldak'ta Tarıma Yatırım Yapmak İçin 11 Neden

1. Yaklaşık 1300 çiftçi ve 46.000 da. ekilen alan ile ilde organik tarımın önemli bir noktaya gelmiş olması

2. İlin Filyos ve Gülüç havzası gibi verimli vadilerinde sebzeciliğin çok gelişmiş olması

3. Kdz. Ereğli Osmanlı Çileği ve Çaycuma Manda Yoğurdu gibi özel ürünlerin üretiliyor olması,

4. İlin zengin doğal bitki örtüsünde 51 çeşit Endemik bitkiye sahip olması

5. İlin önemli bir gümrük kapısı olması ve demiryolu ve karayolu ile büyük pazarlara bağlanması,

6. İlde gıda maddesi üreten ve ihraç eden şirketlerin bulunması,

7. İlin %70'e yakın bölümünün orman olması ve orman içi meralarda hayvancılık yapılabilmesi,

8. İlde meyvecilik konusunda AB projeleri ve kurslarla çok sayıda çiftçinin eğitilmesi ve bu sayede meyveciliğin oldukça gelişmesi,

9. İlde Yetiştirici Birliklerinin Örgütlerinin tamamlanmış olması,

10. Su ürünleri sektöründe; Karadeniz, iç sular ve balık gölleri ile güçlü bir doğal üretim ve aynı zamanda kültür balıkçılığı altyapısına sahip olması,

11. Gökçebey ilçesinde çiçek yetiştiriciliği alanında altyapı ve verimli alanların bulunması.

 

ZONGULDAK’TA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR

SEKTÖR ADI

AÇIKLAMA

Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri İşleme Değerlendirme ve Paketleme

İlde Bodur meyve yetiştiriciliği ve açık ve sera sebzeciliği gelişmektedir. Filyos ve Gülüç Vadilerinde yoğun üretim yapılmaktadır.

Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi

İlde büyük baş ve küçükbaş hayvancılık T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uyguladığı teşvik ve indirimli faizli kredi uygulamaları ve üretici birliklerinin gayretleri ile gelişmektedir.

Organik Ürün İşleme ve Değerlendirme

İl organik tarıma oldukça uygun bir bölgedir. Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yaklaşık 1300 çiftçi 46.000 dekar alanda sertifikalı organik tarım yapmaktadır.

Entegre Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme

İlde Karadeniz kıyısında önemli ölçüde balık avlanmakta ve iç sularda balık üretimi yapılmaktadır.

Doğal Ürünlerin İşlenmesi

İl endemik bitkiler (Koca yemiş, fındık çileği böğürtlen, kuşburnu) açısından çok zengindir.

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIMLARINA YÖNELİK YATIRIM TEŞVİKLERİ*

(*Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz.)

Uygulayıcı Kurumlar: T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü      

T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Yatırım Destek Ofisi*

(* Yalnızca “Genel Teşvik Sistemi” kapsamındaki ve 10 Milyon TL’nin altındaki yatırımlar için Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu tercihen yapılabilmektedir.)

Tarım Sektörüne İlişkin Değerlendirme: Tarım sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den yararlanabilirler.

Genel Teşvik Sistemi Kapsamında Önemli Notlar: Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı ile diğer Tebliğ şartlarını taşıyan Tarımsal Yatırımlar;

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası desteklerinden faydalanabilirler.

Genel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:

 • Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve bazlı şeker,
 • Dışarıya hazır yemek hizmeti sunan işletmeler,
 • Küp şeker,
 • 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları,
 • Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç),
 • Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları,
 • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:

 • Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,
 • Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,
 • Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem,
 • Kanatlı entegre yatırımlarda 100.000 adet/dönem,
 • Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1000 küçükbaş dönem şartı aranır.

 

Zonguldak İlinde Bölgesel Teşvikler Kapsamında Desteklenen Tarımsal Sektörler

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri

Entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil)*

500 Bin TL

Gıda ürünleri ve içecek imalatı**

1 Milyon TL

Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu ve yumurtası üretimi dâhil)

500 Bin TL

Soğuk hava deposu hizmetleri

1.000 metrekare

Lisanslı depoculuk

1 Milyon TL

Seracılık

20     dekar

*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz.).

** Gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanamaz.

 

Zonguldak İlinde Bölgesel Teşvik Kalemleri

 

DESTEK UNSURLARI

31.12.2013 tarihine kadar

(bu tarih dâhil) başlanılan yatırımlar

01.01.2011 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar

KDV İSTİSNASI

Tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar

VERGİ İNDİRİMİ

 

 

Yatırıma Katkı Oranı (%)

25

20

Vergi İndirim Oranı (%)

60

50

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Desteğin Uygulama Süresi

5 yıl

3 yıl

Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

20

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar

FAİZ DESTEĞİ

 

 

TL Kredisi

3 puan

Dövize Endeksli Kredi/Döviz Kredisi

1 puan

 

BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN FAYDALANMA

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

 

Sağlanması gerekli şartlar:

 • Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşmesi,
 • Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI

 

Uygulayıcı Kurum: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

Ekonomik Yatırımlar

DESTEK KAPSAMI

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar ile mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar ya da kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar

KİMLER BAŞVURABİLİR

Gerçek ve tüzel kişiler

YATIRIM KONULARI

 • Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 • Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 • Su Ürünleri İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • Tarımsal Ürünlerin Depolanması (silo)
 • Soğuk Hava Deposu
 • Alternatif Enerji Kullanan Seralar
 • Alternatif enerji Üretim Tesisleri
 • Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • Koyun, Keçi ve Manda konusunda yatırımlar

YATIRIM TUTARI VE DESTEK ORANI

Hibeye Esas Yatırım Miktarı

 • Gerçek Kişilerde: 150.000 TL
 • Tüzel Kişilerde: 600.000 TL

Hibe Destek Oranı: %50

Not: 2011 yılı 6. Etap kapsamındaki Ekonomik yatırımları içermektedir.

 

 

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi

DESTEK KAPSAMI

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipmanlarının alımları ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve sulama Kooperatifleri

YATIRIM KONULARI

 • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
 • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
 • Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 • Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması
 • Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 • Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması
 • Trafo uyarı sistemleri kurulması
 • Ön ödemeli kartlı su sayaçları alınması
 • Manuel çalışan basınçlı sulama tesislerinin otomasyona dönüştürülmesi

YATIRIM TUTARI VE DESTEK ORANI

Gerçek kişiler için: 50.000 TL

Tarımsal amaçlı şirketler için: 100.000 TL

Sulama koop. ve köylere hizmet götürme birlikleri için: 200.000 TL

Hibe Desteği Oranı: %50

BAŞVURU ZAMANI

İlgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir.

Not: Proje kaynaklarından karşılanacak giderler ile proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler 01/08/2012 tarih ve 28371 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin 14. ve 15. Maddelerinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

 

 

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı

DESTEKLENEN MAKİNE-EKİPMANLAR

 • Anıza doğrudan ekim makinesi
 • Arıcılık makine ve ekipmanı
 • Balya makinesi
 • Canlı balık nakil tankı
 • Çeltik fide dikim makinesi
 • File sistemi kurulması
 • Biçer Bağlar
 • Mibzer
 • Pamuk toplama makinesi
 • Pancar söküm makinesi
 • Patates söküm makinesi
 • Pülverizör
 • Sap parçalama makinesi
 • Sap toplamalı saman makinesi
 • Silaj makinesi
 • Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
 • Gübre Dağıtma makinesi
 • Taş toplama makinesi
 • Yem hazırlama makinesi
 • Zeytin hasat makinesi
 • Tambur filtre
 • Su ürünlerinde buzlama makinesi
 • Balıkçı gemilerinde soğuk depo
 • Su ürünleri için kuluçka dolabı
 • El traktörü
 • Güneş Kolektörü
 • Sıra arası çapa makinesi

YATIRIM TUTARI VE DESTEK ORANI

Hibeye Esas Yatırım Miktarı:

 • Gerçek Kişilerde: 50.000 TL
 • Tüzel Kişilerde: 100.000 TL

Hibe Desteği Oranı: % 50

Not: Sadece süt üretici birlikleri 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.

Önceki Sayfa