İhracat/İthalat Belgeler

İhracat-Belgeler

 • Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration Form)
 • Fatura (Invoice)
  • Ticari Fatura (Commercial Invoice)
  • Orjinal Fatura
  • Proforma Fatura (Proforma Invoice)
  • Navlun Faturası (Freight Invoice)
  • Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)
  • Tasdikli Fatura (Legalized/ Certified Invoice)
  • Özel Fatura (İstisna Belgesi)
 • Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
 • A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)
 • Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu (Health Certificate for Animal Export)
 • Uluslararası Orjin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)
 • Standart Kontrol Belgesi (Certificate of Inspection)
 • Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi
 • Gözetim Belgesi (Inspection of Certificate)
 • Borsa Tescil Beyannamesi
 • Analiz Raporu Gerektiren Ürünler- Ekspertiz Raporu (Expertise Report)
 • ATA Karnesi
 • Boykot/Kara Liste Sertifikası
 • Radyasyon Analiz Belgesi
 • Helal Belgesi
 • Koşer Sertifikası
 • Konşimento (Bill of Lading)
 • Çeki Listesi (Weight Note)
 • Koli Ambalaj Listesi (Packing List)
 • CITES Belgesi
 • Orman/ Tekel Nakliye Tezkeresi
 • İmalatçının Analiz Belgesi
 • Spesifikasyon Belgesi
 • Döviz Alım Belgesi
 • Sigorta Poliçesi (Insurance Certificate)
 

Yararlanılabilecek Kaynaklar

 

Önceki Sayfa