Kdz.Ereğli Organize Sanayi Bölgesi

 

 

2011 yılı Eylül ayı itibarıyla Kdz. Ereğli OSB büyüklüğü, parsel ve istihdam bilgileri ile firma sayıları yukarıdaki gibidir.

 

Organize Sanayi Bölgesi için arıtma tesisi yapım çalışmaları devam etmektedir ve çalışmanın en kısa zamanda bitirilmesi hedeflenmektedir. Bölgede, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri mevcuttur. Enerji dağıtımı EPDK’dan alınan lisansla OSB yönetimi tarafından yapılmaktadır. Doğalgaz sistemi mevcuttur ve OSB yönetimi gelecekte sistemi kendisi işletmeyi planlamaktadır.

 

OSB’de su dağıtım şebekesi, yangın suyu, kanalizasyon, elektrik şebekesi, telekominikasyon altyapı çalışmaları bitirilmiş olup; doğalgaz dağıtım şebekesi ile yol alt ve üst yapı inşaatının da büyük bir kısmı tamamlanmıştır. OSB’de atık su arıtma tesisi de mevcuttur.

 

Kdz. Ereğli OSB’si 5084 sayılı Teşvik Yasası kapsamında olup yatırımcılar hali hazırda gelir stopajı teşviki, sigorta primi ve işveren hissesi teşviki ile enerji desteğinden faydalanmaktadırlar.

 

Kdz. Ereğli OSB’de daha çok konu itibariyle birbirine yakın sektörler yer almaktadır. OSB’de öne çıkan sektörse makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatıdır.

 

Kdz. Ereğli OSB Parsellerinin Sektörel Dağılımları

OSB, karayolu ile Ankara’ya  330 km, İstanbul’a  280 km mesafededir. TEM Düzce bağlantısına olan uzaklığı ise 60 km’dir. Kdz. Ereğli ve Alaplı’daki liman projeleri dolayısıyla karayolu yanında deniz yolu ulaşımı açısından da uygun bir konumda olan OSB havayolu ve demir yolu ulaşımı açısından benzer olanaklara sahip değildir. Karasu-Irmak demiryolu hattının tamamlanması ile beraber OSB’nin demiryolu bağlantısı da sağlanmış olacaktır.

Önceki Sayfa