Kobi Destekleri

KOBİ'lere destek sağlayan kuruluşlar

Ekonomilerde uzun dönemde iktisadi büyümenin dinamik bir gücü olarak önemli fonksiyonlar yerine getirmekte olan ve ekonomilerin gerçek dinamosu konumunda olan küçük ve orta ölçekli işletmeler Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık %99.8'ini oluşturmaktadır. KOBİ'lerin tüm işletmeler arasındaki payının yüksekliği ise Türkiye açısından KOBİ'lere yönelik olarak uygulanan politikaların önemini daha da artırmaktadır. Bu nedenle Türkiye'de KOBİ'lerin gelişimini desteklemek ve KOBİ'lerin büyümesini teşvik etmek üzere çeşitli destek unsurları barındıran birçok kuruluş bulunmaktadır. Türkiye'de KOBİ'lere yönelik olarak destek sağlayan kuruluşlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Önceki Sayfa