Kurumsal Yönetim

1999 yılında OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinin yayımlanmasının ardından, başlatılan çalışmalar neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri yayınlanmıştır. OECD İlkelerinin 2004 yılında güncellenerek tekrar yayımlanması ertesinde bu değişiklikler doğrultusunda, SPK da ilkelerini revize ederek, Şubat 2005’te yeniden yayımlamıştır. 2011 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri güncellenerek, bazı ilkelerinin payları borsada işlem gören şirketler (payları Serbest İşlem Platformu, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Gözaltı Pazarında işlem görenler hariç) tarafından uygulanması zorunlu tutulmuş, söz konusu şirketlerin, uyulması zorunlu tutulmayan diğer ilkelere uymaması durumunda, bu durumu gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklaması gerektiği hükme bağlanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayfa