Mağara Turizm

Mağara Turizmi
 
Mağara oluşumu yönünden ülkemizin en zengin yörelerinden biri olan Zonguldak’ta ilk speleoloji çalışmaları 1970’li yıllarda başlamıştır. Bugüne kadar yerli ve yabancı birçok mağarabilimcinin araştırma yaptığı Zonguldak mağaraları daha önceleri bilimsel ve sportif amaçlı geziler için kullanılmıştır. Ancak günümüzde bu mağaraların gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde turizm amaçlı olarak kullanılması mümkündür.

 

Zonguldak’ta uzunlukları 1000 m’nin üzerinde olan sekiz (8) mağara bulunmaktadır. Bunlar; Kızılelma (6250 m), Gökgöl (3250 m), Cumayanı (1085 m), Erçek (1200 m), Sofular (1500 m), Ilıksu (1000 m), İnağzı (1400) ve Çayırköy (1300 m) mağaralarıdır. Ayrıca; bu mağaralara ek olarak Cehennemağzı Mağarası ile birlikte toplam dokuz (9) mağara Kültür ve Turizm Bakanlığı tescillidir. Zonguldak’ta bulunan mağaraların hemen hemen tümü aktiftir. Mağaraların içinde dikit, sarkıt, traverten gibi jeolojik oluşumların yanı sıra akarsu ve göllere de rastlanmaktadır.

 Zonguldak Merkez İlçe

 

Zonguldak’ta çok sayıda mağara bulunmasına rağmen bunların ulaşılabilir ve dikkate değer olanları şunlardır (Türker ve Çetinkaya, 2009):

 

Gökgöl Mağarası: Uzunluğu kollarıyla birlikte 3.350 m olan ve birbirine bağlı katlardan oluşan, yatay olarak gelişmiş, 100 metre rakımındaki (mağara ağzı) halen aktif bir mağara olan Gökgöl Mağarası, Zonguldak – Ankara karayolunun 5. km’sinde bulunmaktadır. Tersiyer dönemine ait kayaç katmanlarının çökeldiği zamandan beri (yaklaşık 7.000.000–2.500.000 yıl) oluşumu devam eden mağaranın 1200 m’si, 1976 yılında iki İngiliz tarafından 400 m’si ise 1977 yılında Paris Speoloji Klübü tarafından keşfedilmiştir. İçinde yağışlı dönemlerde debisi artan bir yeraltı deresi akmaktadır. Mağara, damlataş oluşumu açsından çok zengin olup, mağarada başka mağaralarda olmayan değişik renk ve şekillerde damlataş oluşumları bulunmaktadır. Karbon kireçtaşı oluşumlu mağarada traverten, sarkıt, dikit, sütun, bayrak, perde, akma damlataşları ve yoğun makarna sarkıtları görülmektedir. 875 metrelik kısmı 2000 yılından bu yana turizm amaçlı gezilere açıktır (Türker ve Çetinkaya, 2009).
 

Gökgöl Mağarası, Zonguldak Foto: Can Çetin

 

Kızılelma Mağarası: Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri olan Kızılelma Mağarası, Kilimli beldesinin güneydoğusunda Ayiçi Mahallesinde bulunmaktadır. Mağaranın girişi 155 metre rakımdadır. Düden şeklinde gelişen mağara Ayiçi Deresi ve Aydın Deresi sularını toplamaktadır.

 

Yeraltı sisteminin (Kızılelma- Cumayanı) toplam uzunluğu 10 km’yi bulan mağara, 12 km’lik Pınargözü Mağarasından sonra Türkiye’nin en uzun ikinci mağara sistemidir. Kızılelma Mağarası kollarıyla birlikte 6.600 m uzunluğundadır. Oluşum yönünden zengin olan Kızılelma Mağarası, sarkıtları, dikitleri, sütunları, gölleri ve akarsuları ile görsel açıdan son derece zengin bir mağaradır (Türker ve Çetinkaya, 2009, kultur.gov.tr, 2011).

Kızılelma Mağarası, Zonguldak Foto: Hamdi Mengi
 

Cumayanı Mağarası: Kızılelma Mağarasının devamını oluşturan Cumayanı Mağarası Kilimli Beldesi’nin doğusunda bulunur. Yaklaşık 10 km’lik bir sistemin sonu olan Cumayanı Mağarası’nda başka hiçbir mağarada görme olasılığı olmayan doğal bir köprü bulunmaktadır. Mağara 1100 m uzunluğundadır. Kuyu ağzı 8 metre rakımında bulunmaktadır. Geniş bir alana yayılan travertenler, dev sarkıtlar ve yeraltı deresinin oluşturduğu göllenmeler, kumsallar mağaraya özgün bir kimlik kazandıran jeolojik, jeomorfolojik oluşumlardır.
Önceki Sayfa