Neler Yapıyoruz?

Zonguldak’ta yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde tek elden takip ve koordine ediyoruz.

• İlde gerçekleşen yatırımları izliyoruz.
• Yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.
• İldeki iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapıyoruz.
• İlde gerçekleşecek yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini destekliyor ve koordine ediyoruz.
• İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapıyoruz.
• Ajans faaliyetlerinin il düzeyinde yürütülmesine destek sağlıyoruz.
• KOSGEB işbirliği ile “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” veriyoruz.
• Ajans destek programları kapsamında “Yardım Masası” hizmeti veriyoruz.
 

İlgili Dosyalar
Önceki Sayfa