Orman

ORMAN ALANLARI

ZONGULDAK →Orman Alanı → Yıllara Göre Verimli Orman Alanı

 

ZONGULDAK →Orman Alanı → Yıllara Göre Bozuk Orman Alanı

ZONGULDAK →Orman Alanı → Yıllara Göre Toplam Ormanlık Alan

ZONGULDAK →Orman Alanı → Yıllara Göre Ormanlık Alanın İl Alanına Oranı

ORMAN→ AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON, EROZYON KONTROLÜ VE MERA ISLAHI ÇALIŞMALARI

ZONGULDAK →Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı Çalışmaları → Yıllara Göre Ağaçlandırma

ZONGULDAK →Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı Çalışmaları → Yıllara Göre Ekilen Tohum Miktarı

ZONGULDAK →Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı Çalışmaları → Yıllara Göre Karayolu Kenarı Ağaçlandırma Miktarı

ZONGULDAK →Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı Çalışmaları → Yıllara Göre Okul, Hastane ve İbadethane Ağaçlandırması (kullanılan fidan adedi)

ORMAN→ FİDAN VE TOHUM ÜRETİM ÇALIŞMALARI

ZONGULDAK →Fidan ve Tohum Üretim Çalışmaları → Yıllara Göre Fidan Üretim Miktarı

ORMAN→ ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

ZONGULDAK →Özel Ağaçlandırma Çalışmaları → Yıllara Göre Özel Ağaçlandırma Çalışması Yapılan Alan Miktarı

ZONGULDAK →Özel Ağaçlandırma Çalışmaları → Yıllara Göre Özel Ağaçlandırma Çalışmalarına Verilen Hibe Miktarı

ZONGULDAK →Özel Ağaçlandırma Çalışmaları → Yıllara Göre Özel Ağaçlandırma Çalışmalarına Verilen Kredi Desteği

ORMAN→ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

ZONGULDAK →Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları → Yıllara Göre Orman Yangın Sayısı

ZONGULDAK →Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları → Yıllara Göre Zarar Gören Alan Miktarı

ORMAN→ ORMANLARIN KORUNMASI

ZONGULDAK →Ormanların Korunması → Yıllara Göre Orman Suçları Sayısı

ORMAN→ ÜRETİM VE PAZARLAMA

ZONGULDAK →Üretim ve Pazarlama → Yıllara Göre Endüstriyel Odun Üretim Miktarı

ZONGULDAK →Üretim ve Pazarlama → Yıllara Göre Yakacak Odun Üretim Miktarı

ZONGULDAK →Üretim ve Pazarlama → Yıllara Göre Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Miktarı

ORMAN→ ORMAN İÇİ REKREASYON ÇALIŞMALARI

ZONGULDAK →Orman İçi Rekreasyon Çalışmaları → Yıllara Göre Yıllık Ortalama Ziyaretçi Sayısı

ZONGULDAK →Orman İçi Rekreasyon Çalışmaları → Yıllara Göre Şehir Ormanları

ZONGULDAK →Orman İçi Rekreasyon Çalışmaları → Yıllara Göre Orman İçi Dinlenme ve Mesire Yerleri Sayısı

ZONGULDAK →Orman İçi Rekreasyon Çalışmaları → Yıllara Göre Orman İçi Dinlenme ve Mesire Yerleri Alanı

ORMAN→ ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI

ZONGULDAK →Orman Kadastro Çalışmaları → Yıllara Göre Bitirilen Orman Kadastro Miktarı

ZONGULDAK →Orman Kadastro Çalışmaları → Yıllara Göre Tescil Edilen Orman Kadastro Miktarı

ORMAN→ ORMAN KÖYLERİ

ZONGULDAK →Orman Köyleri → Yıllara Göre Orman Köyü Sayısı

ZONGULDAK →Orman Köyleri → Yıllara Göre Orman Köy Nüfusu

ORMAN→ ORMAN KÖYLÜSÜNE YAPILAN DESTEKLER VE KREDİ UYGULAMALARI

ZONGULDAK →Orman Köylüsüne Yapılan Destekler ve Kredi Uygulamaları → Yıllara Göre Proje Desteği Verilen Aile Sayısı (Sosyal ve Ekonomik Nitelikli)

ZONGULDAK →Orman Köylüsüne Yapılan Destekler ve Kredi Uygulamaları → Yıllara Göre Ailelere Verilen Kredi Miktarı (Sosyal ve Ekonomik Nitelikli)

ZONGULDAK →Orman Köylüsüne Yapılan Destekler ve Kredi Uygulamaları → Yıllara Göre Proje Desteği Verilen Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Sayısı

ZONGULDAK →Orman Köylüsüne Yapılan Destekler ve Kredi Uygulamaları → Yıllara Göre Köy Kalkınma Kooperatiflerine Verilen Kredi Miktarı

ZONGULDAK →Orman Köylüsüne Yapılan Destekler ve Kredi Uygulamaları → Yıllara Göre Toplam Kredi Miktarı

Kaynak:http://tubis.ormansu.gov.tr/SektorRapor.aspx?il=67

Önceki Sayfa