Patent ve Faydalı Model Başvuru Süreci

Patent başvurusu

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.
Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

İncelemeli patentin süresi 20 yıl, incelemesiz patentin süresi 7 yıl, faydalı model belgesinin süresi ise 10 yıldır. Bu süreler başvuru tarihinde başlar ve bu süreler boyunca buluşlar korunmuş olur.

Patent başvurusu sırasında özel şekil şartlarına sahip olması gereken aşağıdaki belgelerin bulundurulması gerekmektedir.

 • Dilekçe
 • Tarifname: Buluşun açıklandığı kısım
 • İstem veya istemler
 • Özet
 • Resimler

Başvuru sırasında istenen bu belgeler özel şekil şartlarına sahip olmak zorundadırlar. Başvuru sırasında istenen belgeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuru sonrası işlemleri için lütfentıklayınız.

Patent hakkı;

 • Koruma süresinin dolması;
 • Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
 • Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;

sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Aşağıdaki hususlarda buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemez:

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Ayrıca aşağıdaki maddelerden birine dahil edilebilecek hususlardaki buluşlar patentle korunamaz:

 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar;
 • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.
Önceki Sayfa