Sağlık Turizmi Yatırımları

Sağlık Turizmine Yönelik Ekonomi Bakanlığı tarafından sunulan destekleri:
Bu destekler; pazara giriş, yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belge alma, ticaret heyeti ve alım heyeti desteği ile danışmanlık desteklerinden oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 2012/4 No.lu “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında” Tebliğin incelenmesinde fayda bulunmaktadır.
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
1.Rapor Desteği: 

Uluslararası mevzuat ya da yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ait giderlerin;
-Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için yüzde 60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100 bin ABD doları tutarında, 
-İşbirliği kuruluşları için yüzde 70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300 bin ABD doları tutarında
kısmı karşılanacak.
Ancak bu raporların, yayım tarihi itibariyle en fazla “iki yıllık” olması gerekiyor.

2.Hasta Yol Gideri:

Sağlık kuruluşlarının, Ekonomi Bakanlığı’nın belirlediği hedef ülkelerden, Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına, ‘’sağlık turizmi’’ kapsamında getirdikleri hastaların ‘’uçuş giderlerinin yüzde 50’’si karşılanacak. Ancak bu şekilde ödenecek tutar; hastanın toplam tedavi giderinin yüzde 20’sini ve hasta başına 1000 doları geçemeyecek.
YURT DIŞI TANITIM
 
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımla ilgili; sponsorluk, reklam, seminer, konferans, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin;
 
-Sağlık kuruluşları yada turizm şirketleri için yüzde 50 oranında ve yılda en fazla 300 bin ABD doları tutarında;
 
-İşbirliği kuruluşları için yüzde 70 oranında ve yılda en fazla 500 bin ABD doları tutarında karşılanacak.
 
ORGANİZASYON DESTEĞİ
 
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının; yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetlerinin; ‘faaliyet başına yüzde 70’i ve en fazla 15 bin ABD doları tutarındaki kısmı karşılanacaktır. Bu şekilde alınacak destek , bir takvim yılında 10’u aşamayacaktır.
Önceki Sayfa