Teşvik Belgesi Başvurusunda Gerekli Dokümanlar

Yeni Teşvik Sistemi, 15.06.2012 tarihli 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile 2012/1 numaralı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.

Yeni teşvik sistemi ile aşağıdakiler amaçlanmıştır:

  •   Bölgeler arası ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi,
  •  Üretim ve istihdamın arttırılması,
  •  Uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması,
  •   Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,
  •   Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların ve ürünlerin üretiminin arttırılması,
  •   Uluslararası rekabet gücünü arttıracak, araştırma – geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,
  •   Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi.

 

 

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Yetkilendirme talepleri Bakanlığımıza posta yolu ile yapılmakta olup, gerekli doküman örneklerine aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz:

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlüğümüzce sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

E-TUYS sisteminde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin detaylı bilgiler için kılavuzlarda tanımlı adımların takip edilmesi gerekmektedir.

Önceki Sayfa