Yeni Teşvik Sisteminin Zonguldak'ta Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı resmi gazetede Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı resmi gazetede Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yeni Teşvik Sistemi ile birlikte Kalkınma Ajansları yerel birimler olarak teşvik başvurusunda destek sağlamaktadırlar.
 
Zonguldak, Yeni Teşvik Sistemine göre 3. Bölgede yer almaktadır. Bu bağlamda Zonguldak Genel, Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımların Teşvik avantajlarından faydalanmaktadır.
 

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi anayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Yetkilendirme talepleri anayi ve Teknoloji Bakanlığına posta yolu ile yapılmakta olup, gerekli doküman örneklerine aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz:

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlüğümüzce sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

E-TUYS sisteminde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin detaylı bilgiler için kılavuzlarda tanımlı adımların takip edilmesi gerekmektedir.

 
İlgili Fotoğraflar
Önceki Sayfa